Us Din Ka Mujhe

Us din ka mujhe intzaar hai – 2
Jab meri, khudawand se, mulaqaat hogi
Jab dil se, dil ki khul ke, har baat hogi
Us din ka mujhe intzaar hai – 2

Jab yesu baadlon pe aayenge
Jab logon ke ghutne tik jaayenge
Tab Yesu hoga, is jag ka traata
Meri aas yahi hai, vo jaldi aata
Vo nyay karega dharm se
Apne takht par baith ke
Mujhe yesu masih se pyaar hai